BESYO kelimesinin açılımı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’dur. Halk arasında SPOR AKADEMİSİ olarak da bilinmektedir.
Üniversitelerin Besyo bölümleri, spor alanını bilimsel olarak inceleyerek antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi, spor uzmanı, sporcu gibi bir çok meslek için öğrenci yetiştirmektedir. Üniversitelerde yetişen bu öğrenciler sayesinde spor evrensel ilkelerle bilgiye dayalı bir birim haline getirilmektedir. Gün geçtikçe artan SPOR AKADEMİLERİ 4 yıllık eğitim vermektedir.
Bu gün birçok üniversitede bölümü bulunan Besyo Bölümleri gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de profesyonel eğitim verilmektedir. Amacımız ülkemizde sporun gelişerek diğer ülkeler arasında sporcu ve teknik eleman ihracatlarının yapılabilmesidir. Bu hem prestij açısından faydalı olacak hem de ülke ekonomisine büyük faydası olacaktır.
Spor Akademilerinin en büyük amaçlarından biri de ülkemizde sporcu sayısını ve spor yapan insan sayısını en ileri seviyeye ulaştırabilmektir. Besyo Bölümlerini kazanmak için hazırlık eğitimi veren “ATP BESYO HAZIRLIK KURSU” olarak çalışmalarımızı titizlikle sürdürerek başarılı öğrenciler yetiştirerek spor alanında gelişmiş bir ülke amacı için hizmet etmektedir.
DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ İLE AMACINIZA ULAŞMAK ZOR DEĞİL “BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ”

Beden Eğitimi Öğretmenliği

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün Temel Amacı, İlk Öğretim Ve Orta Öğretim Düzeyinde, Çağdaş Ve Nitelikli Beden Eğitim Öğretmenleri Yetiştirmektir. Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünün Temel Hedefi Az Sayıda Öğrenci Alarak, Bu Öğrencilerin Her Yönden Gelişimlerini Sağlamaktır.
Böylece Erken Yaşta Ve Geniş Sayıda Ulaştıkları Çocuk Ve Genç Nüfusa Çok Çeşitli Alanlarda Sporu Sevdirerek, Sporun Hayatlarının Bir Parçası Haline Getirmeyi Öğretmeleri Sağlamaktadır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Dersleri, Alanlarında Kendilerini Yetiştirmiş Nitelikli Öğretim Elemanları Tarafından Verilmektedir. Öğretmenlik Formasyon Dersleri, Alan Bilgisi Ve Genel Kültür Derslerinden Oluşan Programı, Zorunlu Ve Seçmeli Olarak İki Bölümden Oluşmaktadır. Öğrencilere Zorunlu Derslerle Eğitimleri Verilirken, Seçmeli Derslerle De (Tenis, Basketbol, İstatistik, Bio-Mekanik, Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Badminton, Ritmik, Jimnastik, Kaya Tırmanışı, Dağcılık, Yüzme Vb.) İlgi Duydukları Alanlara Yönlendirerek Gelişmeleri Sağlanır.
Beden Eğitimi Öğretmenlik Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler: Devlet Ve Özel Okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği,Üniversitelerde Öğretim Üyeliği, Uzmanlık Alanlarında Antrenörlük, Çeşitli Alanlarda (Turizm, Belediyeler Vb.) Liderlik Yapma, Devlet Ve Özel Spor Örgütlerinde Çeşitli Pozisyonlarda Görev Yapma İmkanı Vardır.

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Temel Amacı Ülkemizin Spor Alanında Büyük İhtiyacı Olan Spor Eğitimcileri Yetiştirmektedir. Bölüm Mezunları, Amatör Ve Profesyonel Spor Kulüplerinde, Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Antrenör Ve Yardımcı Antrenör Olarak Çalışırlar. Ayrıca Özel Spor Salonlarında Ve Turizm Sektöründeki Sportif Aktivitelerin Öğretilmesi Ve Organizasyonlarda Görev Alabilirler. Programda Hareket Ve Antrenman, Spor Sağlık Ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar İle Spor Yöneticiliği Gibi Spor Bilimlerindeki Teorik Derslere Ve Uygulamalara Yer Verilir.

Mezun Oldukdan Sonra Neler Yapabilirsiniz?

1. Ağustos 2014’ te Değişen Yasa İle Antrenörlük Ve  Spor Yöneticiliği Mezunları Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Katılarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Yapma Haklarını da Kazanmışlardır.
2. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Antrenörlük Ve Yardımcı Antrenörlük,
3. Gençlik Ve Spor Müdürlükleri’nde Antrenörlük Veya Memurluk
4. Her Türlü Spor Kulüplerinde Antrenörlük
5. Özel Spor Salonlarında Personal Trainer

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Bölümü Temel Amacı, Gerek Devlete Bağlı, Gerekse Özel Sektör Spor Kuruluşları Ve Örgütlerinde Spor Yöneticisi İhtiyacını Karşılamaktadır. Spor Yöneticisi Olmak İsteyen Öğrenciler Üniversite Ortamının Sağladığı Sosyo-Kültürel Düzeyi Yüksek, Bilimsel Temellere Dayalı Bilgilerle, Evrensel Bir Program İçeriğinde Eğitim Göreceklerdir.
Çalışma Alanları: Spor Yöneticiliği Bölümü İş İmkânları Bakımından Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü 2005 Yılından İtibaren Merkez Ve Taşra Teşkilatlarına KPSS Atamaları İle Sportif Eğitim Uzmanı Kadrosu İle Spor Yöneticiliği Bölümü Mezunlarına Yer Vermeye Başlamıştır.
Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatları Yanı Sıra Aşağıda Belirtilen Çalışma Alanlarına Sahip Kuruluşlarda İş İmkanı Bulabilmektedirler. Mezunların Alacağı Unvanlar, İstihdam Alanları:
1. Ağustos 2014’ te Değişen Yasa İle Spor Yöneticiliği Ve  Antrenörlük Mezunları Üniversitelerin Açtıkları Pedagojik Formasyon Eğitimlerine Katılarak Beden Eğitimi Öğretmenliği Yapma Haklarını da Kazanmışlardır.
2-GSGM Merkez Ve Taşra Teşkilatında Öğrenim Ve Uzmanlık Alanlarına Uygun Hizmet Birimlerinde,
3-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Merkez Ve Taşra Örgütlerinde Yönetici Olarak,
4-Amatör Ve Profesyonel Spor Kulüpleri İdari Yapısı İçinde Değişik Düzeyde Yönetici Olarak,
5-Ülkemiz Turistik Otel, Motel Ve İşletmelerinde, Serbest Zamanı Değerlendirme, Spor Organizasyonları Düzenleme Hizmetlerinin Yürütülmesinde,
6-Özel Spor İşletmelerinde ?Ağlıklı Yaşam?Adıyla Toplumsal Yaşamımızda Yer Alan Faaliyetlerin Organizasyonu Ve Uygulamalarında,
7-Yerel Yönetimlerin İlgili Kadrolarında Yönetici Olarak Görev Alabileceklerdir

Rekreasyon Bölümü

Rekreasyon, İnsanın Yaşamında Yapması Zorunlu Olan(Örneğin Yemek, Uyumak, Çalışmak Vb.) Durumlar Dışında Kalan Serbest Zamanda Uygulanan Aktivitelerdir.
Serbest Zamanın Toplumların Kültürel Ve Ahlaki Gelişimine Büyük Oranda Etkisi Vardır. Rekreasyon Serbest Zamanda Yapılır, Kişi Gönüllü Olarak Ve Tamamen Kendi Arzusu İle Katıldığı Etkinliklerde Bulunur.
Rekreasyon Faaliyetleri Kişisel Ve Toplumsal Faydalar Sağlar. Rekreasyon Bölümünün Temel Amacı; Öğrencileri, Rekreasyon Programlarını Uygulayabilecek Biçimde Genel Kültür, Alan Bilgisi, Yöneticilik Ve Eğiticilik Açısından Toplumun, Alanın Ve Bireyin İhtiyaçlarını Karşılayabilecek Nitelikte Yetiştirmektedir.
Rekreasyon Bölümünden Mezun Olan Öğrenciler; Turizm Alanında; Su Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Kara Sporları Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, Sosyo-Kültürel Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü (Halk Oyunları, Dans, Müzik, Festival, Sergi Vb ), Sağlık Turizmi Tesislerindeki Rekreatif Aktiviteler İçin Animatörlük, Çocuk Rekreasyon Aktiviteleri Animatörlüğü, İş Sektörlerinde (Sanayi), Yerel Yönetimlerde (Belediyeler), Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Bünyesinde (Gençlik Kampları) Ve Üniversitelerde İstihdam Edilebilirler.
Üniversitelerin BESYO Bölümlerinde okumayı düşünen bir öğrencinin Hazırlık Kurslarına katılmadan bu bölümleri kazanması çok zordur(%-3-5 ). Öğrenciler geleceklerini belirleyecek olan bu yolda “Besyo Hazırlık Kursu seçiminde” çok dikkatli olmalıdırlar. Çalışacakları kursu seçerken bazı parametreler ve değerlere önem göstermelilerdir.
Çalışacağınız Spor Akademisi Hazırlık Kursunu seçmenin en önemli parametresi o kursun düşük ücreti olmamalıdır. Kursunuza kayıt yapmadan önce antrenörünüzden bir haftalık ücretsiz deneme antrenmanları talep edebilirsiniz. Kendisine ve antrenman sistemine güvenen bir antrenör, bu zaman zarfını size verdiğinde zaten kazanan yine kendisi olacaktır.
Çalıştığınız hazırlık kursunu düzen ve disiplin konusunda analiz etmelisiniz. Her ne kadar doğru antrenmanda yapılsa düzen ve disiplinin olmadığı bir yerde başarı gelmez. Antrenmanlarınızı kendi fiziksel özelliklerinize göre size özel mi yaptırıyor, yoksa herkese aynı antrenman programı mı uygulandığı, kurs seçiminde en önemli değerlendirmelerinizden birisi olmalıdır. Unutmayınız ki fiziksel gelişim; kendi fiziksel kapasitenize göre özel antrenmanlar yaptığınızda üst seviyede olmaktadır. Antrenörünüzü  ya da grup arkadaşlarınızı çok sevebilirsiniz, ama unutmayın ki üniversiteli olmak sizin bir yılınızı değil bir ömrünüzü yani geleceğinizi etkiliyor. Sizi gerçekten iyi hazırlayabilecek, geleceğinize yön verebilecek alanında uzman deneyimli antrenörlerle çalışmalısınız. Bazı hazırlık kurslarında öğrenciler antrenörlük yapmaktadırlar. Henüz kendi eğitimini tamamlamamış antrenör adayları sizlerin geleceği hakkında nasıl bir yönlendirme yapabilir, ne gibi bir fikri olabilir kararı sizlere bırakıyorum.
ATP Besyo Hazırlık Kursu olarak, alanında uzman antrenörlerimizle öğrencilerimizin kapasitelerine göre her biri için ayrı ayrı bireysel antrenman programları hazırlayıp, gelişimlerinin üst seviyede olmasını sağlamaktayız. BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ.

-BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN-

Hangi Üniversitenin Özel Yetenek Sınavına gireceğinize karar vermek çok önemli bir konudur.
Çünkü çoğu öğrenci, bu bölümlerin yetenek sınavlarının nasıl yapıldığını bilmedikleri halde başvurdukları bir gerçektir.
Her Üniversite sınav sistemine kendisi karar verdiği için Spor Akademisi(BESYO) Yetenek Sınavları birbirinden çok farklıdır?
Bazı üniversitelerin sınav sistemlerinde sürat dayanıklılık gibi yetiler ön planda olurken bazı üniversitelerin sınav sistemlerinde koordinasyon yetisi ön planda olabilmektedir. Yine aynı şekilde bazı üniversitelerde branş sınavı öne eleme olabileceği gibi bazı üniversitelerde atletizm sınavları ön eleme olabilmektedir.
ATP Spor Akademisi Hazırlık Kursu olarak öğrencilerimize koordinasyon, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk testleri uyguluyor, aynı zamanda OBP ve TYT  ham puanlarını, varsa SPOR ÖZ-GEÇMİŞLERİNİ ve BRANŞLARINDA ne kadar iyi olduklarını değerlendirmeye alarak, başarılı olacakları üniversitelerin sınavlarını seçip Özel Yetenek Sınavlarına birebir şekilde hazırlıyoruz.
Antrenörlerimiz sizleri antrenmanlarda gözlemledikten sonra ve yapılan testler sonucu hangi Üniversitenin Özel Yetenek Sınavlarına gireceğinize karar vereceklerdir. Puan ve yeteneklerinize uygun üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarını seçmek sizi üniversiteli yapacaktır.

BAŞARIYI BİR TERCİHTİR
(…BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ…)

2018 Yılında Spor Akademisi (Besyo) Özel Yetenek Sınavlarına Başvuran Öğrencilerin Puanları, Adayın Spor Bölümden Mezun Olması ve Farklı Bölümden Mezun Olmasına Göre 2 Farklı Şekilde Yapılır…
1) ADAY SPOR BÖLÜMÜNDEN GELİYORSA (Spor Lisesi veya Liselerin Spor Bölümlerinden Mezun İse)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )
2) ADAY DİĞER BÖLÜM VE ALANDAN GELİYORSA (Liselerin Sözel Bölümünden veya Ticaret Meslek Lisesinden Geliyorsa vb)
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 TYT-P )
(ÖSYM’nin KOYDUĞU SINAV KURALLARI GEREĞİ BÜTÜN OKULLARDA AYNI PUAN HESAPLAMA SİSTEMİ UYGULANMAKTADIR.)
NOT:
Hesaplamalarda Standart sapmalar olduğundan her ne kadar yüzdelik değerler vermek doğru olmasa da, Geçtiğimiz Yıllarda Açıklanan Özel Yetenek Sınav Sonuçlarında Öğrencilerimizin Puanları Üzerinde Yaptığımız Çalışmalar Sonucu Ortalama:
%33 TYT PUANI
%17 OBP PUANI
%50 de ÖZEL YETENEK SINAVLARI‘ nın Etkisi Olduğunu Görmekteyiz.
Ayrıca Özel Yetenek Sınavlarının İçerikleri De Çok Önemlidir. Bazı Üniversitelerin Sınav Sistemleri Çok Basit Olduğundan, Yetenekli Sporcunun Az Yetenekli Sporcuyu Eleme Şansı Çok Azdır. Dolayısıyla Dereceler Birbirine Çok Yakın Çıktığından YTY ve OBP Puanı Yüksek Olan Aday Kazanmaya Daha Yakın Olmaktadır.
Bazı Üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarında ise Tek Performans Testi Uygulanmaktadır. Yani Gireceğiniz BESYO Özel Yetenek Sınavında Yalnızca Koordinasyon Testi Uygulanıyorsa; Yetenekli Sporcunun Az Yetenekli Sporcuyu Eleme Şansı Yine Az olduğundan TYT ve OBP Puanı yüksek olan öğrencin avantajı büyük olacaktır.
Ör: Karabük, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Gibi Özel Yetenek Sınavlarında Sadece Koordinasyon Olduğundan, Puanı Düşük Olan Öğrenci Rekor Ya da Rekora Yakın Bir Performans Sergilese de Kazanamayabilir.
ATP SPOR AKADEMİSİ HAZIRLIK KURSU olarak öğrencilerimize koordinasyon, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk testleri uyguluyor, aynı zamanda OBP ve YGS ham puanlarını, varsa SPOR ÖZGEÇMİŞLERİNİ ve BRANŞLARINDA ne kadar iyi olduklarını değerlendirmeye alarak, başarılı olacakları üniversitelerin sınavlarını seçip Özel Yetenek Sınavlarına bire bir şekilde hazırlıyoruz.
Antrenörlerimiz sizleri antrenmanlarda gözlemledikten sonra ve yapılan testler sonucu hangi Üniversitenin Besyo Özel Yetenek Sınavlarına gireceğinize karar vereceklerdir. (Puan ve yeteneklerinize uygun üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarını seçmek sizi üniversiteli yapacaktır)
Spor Akademisi Özel Yetenek Sınavlarına hangi liseden ve bölümden mezun olduğunuza bakılmaksızın, YGS sınavından aldığınız YGS 1, 2, 3, 4, 5, 6 puan türlerinden en yüksek olanı değerlendirilmeye alınmaktadır.
Özel yetenek sınavı baraj puanlarını üniversitelerin kendi yönetimleri belirlemektedir. Bu da her okulun farklı baraj puanı koymasına neden olmaktadır.
Genel olarak üniversitelerde baraj puanı 140 ya da 180 olmaktadır.
Bunun dışında 200-220-250 gibi baraj puanı koyan bazı üniversitelerde var.
ÖR:İstanbul Üniversitesi Baraj Puanı 220
Ankara Üniversitesi Baraj Puanı 230
Adnan Menderes Üniversitesi Baraj Puanı 140
19 Mayıs Üniversitesi Baraj Puanı 180
Farklı bölümlere farklı puan barajları uygulayan üniversitelerde bulunmaktadır.
ÖR: Marmara Üniversitesi Öğretmenlik Baraj Puanı 300, Antrenörlük Bölümü Baraj Puanı 220 gibi.
Spor Akademilerine sadece sporcular değil, YGS barajını geçen her öğrencinin girme imkânı bulunmaktadır.
Sporcu olmayabilirsiniz, istek, azim, spor yeteneğiniz ve antrenman disiplininizle Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerini kazanabilirsiniz.
Spor Akademisi Hazırlık Kursu antrenmanlarında en çok karşılaştığımız sorulardan biriside “ne kadar sürede kazanabilirim”yada“ne kadar süre hazırlanmalıyım” şeklinde olmaktadır.
Ülkemizde Spor Akademisi Özel Yetenek Sınavlarına başvuru sayısı fazla olduğundan adayların girecekleri sınavlara profesyonel olarak hazırlanması gerekmektedir. İlk olarak belirtmek isterim ki öncelikli amacımız siz öğrencilerimizin Spor Akademisi Özel Yetenek Sınavlarına “zirve performanslarıyla” katılmalarını yani %100 performansla katılmasını sağlamaktır.
Bazı Özel Yetenek Sınavlarına  3-4 aylık hazırlık dönemi yeterli olurken, bazı sınavlara ise, 5-6 aylık bir hazırlık dönemi gerekmektedir. Ayrıca hazırlanma süresi adayın fiziksel kapasitesine göre de değişmektedir.
Yetenekleri üst seviyede olan bir aday için 3 aylık hazırlanma dönemi yeterli olurken yetenekleri daha kısıtlı olan aday için bu süre zarfı artmaktadır. Aynı değişiklik öğrencilerimizin spor temelleri içinde geçerli olmaktadır.
5-10 yıllık spor özgeçmişi olan öğrencimiz için 2 aylık hazırlık süresi yeterli olabilirken spor temeli olmayan bir öğrencimiz 3-4 ay hazırlamak durumundayız. Besyo adaylarına şu kadar sürede hazırlanırsan, şu puanı alırsan kazanırsın ya da kazanmazsın demek çok yanlıştır. Sporcuyu çok iyi tanımadan fiziksel özelliklerini bilmeden antrenman disiplinini ve performans gelişimde çok büyük bir önemi olan dinlenme-beslenme durumlarını bilmeden bu konuda fikir yürütmek umut tacirliğinden öteye gitmemektedir. Sınav sistemleri nasıl olursa olsun eğer ki hedefte kazanmak varsa hazırlık antrenmanlarına ne kadar erken başlanırsa o derece adayın avantajına olmaktadır. Unutulmamalıdır ki 

“herkesten farklı olabilmek için herkesten fazla çalışmak gerekmektedir.”


Her üniversitenin Besyo Özel Yetenek Sınavı farklıdır. Buna göre;
Spor özgeçmiş puanı istemeyen üniversitelerde bir avantajı bulunmamaktadır. Özgeçmiş puanı istemeyen üniversitelerde bir avantajı olmasa da spor temelinizin olması, sizleri sınavlara hazır hale getirebilmemiz açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.
Spor özgeçmiş puanı isteyen üniversitelerde ise lisanslı sporcu olup resmi maçlara çıkmanın avantajı büyüktür.
Özgeçmiş puanları verilirken, takım sporlarında oynadığınız lig ne kadar üst seviye ve başarılarınız ne kadar fazla ise o derece fazla özgeçmiş puanı alırsınız.(futbol, basketbol, voleybol, voleybol vb.)
Bireysel branşlarda ise katıldığınız organizasyonun büyüklüğü ve aldığınız dereceler ölçüsünde özgeçmiş puanı alırsınız.(tekvando, badminton, güreş, tenis vb.). Not:  Bazı üniversitelerde Antrenörlük Bölümü için lisans zorunluluğu istenmektedir. Yalnız önemli olan Spor Özgeçmişinizdir. Yani lisanslı olduğunuz branşta yaptığınız resmi maç müsabaka ya da yarışmalar ve başarılardır. Resmi maçınız olmadan lisansınızın olması spor özgeçmiş puanınız alacağınız anlamına gelmez.
Üniversitelerin birçoğunda lisans zorunluluğu olmamakla beraber, lisansı olanlar da olmayanlar da aynı Özel Yetenek Sınavlarına ve aynı değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Kız Öğrencilerde, gerek başvuru sayısı ve lisanslı sporcu sayısı erkek öğrencilere oranla çok daha az olduğu için lisanları olmadan, lisans isteyen üniversitelerde kazanabilme şansları vardır.
Sporcu olmayabilirsiniz fakat sporculardan daha yetenekli olabilirsiniz. Düzenli ve disiplinli bir çalışma süreci ile sizler de hedefinize ulaşabilirsiniz.
BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ…
Milli Sporcuların SPOR AKADEMİSİ Özel Yetenek Sınavlarına Başvurabilmeleri İçin TYT’ den Ham 150  Ham Puan Almaları Yeterli Olmaktadır.
Ayrıca Milli Olduklarından Dolayı Artı Puan Alıp, Bir Çok Üniversitede Branş Sınavları Tam Puan Olarak Değerlendirilip, Sadece Koordinasyon Testlerine Tabi Tutulmaktadırlar.
Milli Sporcular İçin Her Üniversitenin Özel “Milli Kontenjanları” Olup Milli Olmayan Adaylarla Rekabet Etmeleri Engellenmiştir.
Önemli Olan Tek Şey, İlgili Milli Sporcunun Gireceği Sınava Hazırlık Kursunda Hazırlanıp Bağlı Olduğu Branşın Federasyonu veya GSGM’ den Yeni Tarihli Onaylanmış Millilik Belgesini Alıp Başvuru Yapmasıdır.
Uluslararası  Dünya, Avrupa, Olimpiyat  Şampiyonlarında İlk Üç Dereceye Giren Milli Sporcular YÖK’ e Müracaat Ettiğinde YÖK Kontenjanından Sınava Tabi Tutulmaksızın Yerleştirilirler. Ayrıca Okul Bittikten Sonra KPSS Sınavına Girmeden Atanma Şansları Çok Yüksektir.
Atp Spor Akademisi olarak Polislik alımlarındaki spor mülakatlarına sizleri en iyi şekilde hazırlıyoruz.
Birebir ölçülerle hazırlanmış parkurumuz ile sizlerin tam puan almanızı hedefliyoruz.
Parkurlarımız güncel sınav parkurlarıyla aynı olup dijital fotosel cihazımız ile tam ölçü alıyoruz.
Detaylı bilgi için;
PolisParkur adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
BESYO Özel Yetenek Sınavlarında, Koşu, Esneklik, Dayanıklılık, Kuvvet, Sürat, Çabukluk,  Koordinasyon ve Branş Yetilerini Ön Plana Çıkaran Sistemler Uygulanmaktadır.
Özel Yetenek Sınav tarihlerini her üniversitesi kendisi belirlemektedir.
Dolayısıyla hedefiniz olan bir kaç üniversitenin sınavlarının aynı tarihte yapılması gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.
Besyo sınavların içerikleriyle ilgili testleri de her üniversitenin BESYO yönetimleri belirlemektedir. Bu nedenle adaylar her Üniversitede farklı sınav sistemleriyle karşılaşmaktadırlar.

FARKLI SINAV SİSTEMLERİNE BAZI ÖRNEKLER

* Yalnızca koordinasyon sınavıyla öğrenci alan okullar
* Hem koordinasyon sınavı hem de koşu-atletizm sınavı uygulanan okullar(20-30 metre sürat koşusu- mekik koşusu-100 metre koşusu-800 metre 1500 metre koşuları vb…)
* Koordinasyon ve spor özgeçmiş puanı uygulanan okullar *Özel yetenek sınavı yapmayıp yalnızca özgeçmiş puanıyla öğrenci alan okullar
* Yalnız TYT-5 puanıyla öğrenci alan okullar.
Dolayısıyla birkaç yerde sınava girecek adayların bu duruma çok hazırlıklı olması ve buna uygun antrenman programlarında çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir.
ATP Besyo Hazırlık Kursu olarak öğrencilerimizin yetenek ve puanlarına uygun üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarını seçerek bire bir şekilde hazırlamaktayız.
Düzenli Ve Disiplinli Bir Çalışma ile Amacınıza Ulaşmak Zor Değil… BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ !!!
Spor Akademisi Hazırlık Kursları: Üniversitelerin Beden Eğitimi Özel Yetenek Spor Sınavlarına öğrenci hazırlamayı amaç edinmiş, bu sınav sistemleri üzerine birebir çalışmalar yaparak, öğrencileri bu sınavlara hazır hale getirip, başarılı olmalarını sağlayacak özel kurslardır.
Üniversitelerin Spor Akademilerinde okumayı düşünen öğrencilerin Spor Akademisi Hazırlık Kurslarına katılmadan bu bölümleri kazanması çok zordur.(%-3-5 )
Öğrenciler geleceklerini belirleyecek olan bu yolda “Spor Akademisi Hazırlık Kursu seçiminde” çok dikkatli olmalı, çalışacakları kursu seçerken birçok değerlendirmeyi göz önüne almalılar.
ATP Spor Akademisi Hazırlık Kursu olarak öğrencilerimize koordinasyon, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk testleri uyguluyor, aynı zamanda OBP ve TYT ham puanlarını, varsa SPOR ÖZ GEÇMİŞLERİNİ ve varsa BRANŞLARINDA ne kadar iyi olduklarını değerlendirmeye alarak, başarılı olacakları üniversitelerin sınavlarını seçip Besyo Özel Yetenek Sınavlarına bire bir bi şekilde hazırlıyoruz.

Antrenörlerimiz sizleri antrenmanlarda gözlemledikten sonra ve yapılan testler sonucu hangi Üniversitenin Besyo Özel Yetenek Sınavlarına gireceğinize karar vereceklerdir.

BAŞARIYI HAYAL ETMEYİN TERCİH EDİN !!! (…BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ…)
SPOR AKADEMİLERİNİ KAZANMANIN YOLUNU 3 ANA BÖLÜMDE ELE ALMAKTAYIZ.

1: PUANLAR


* TYT PUANI
* OBP PUANI (Orta Öğretim Başarı Puanı)
* SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI(spor özgeçmişi olmayan öğrencilerimizi özgeçmiş puanı istemeyen okullara hazırlıyoruz.)

2: TERCİHLER


* DOĞRU HAZIRLIK KURSU SEÇİMİ
* DOĞRU ÖZEL YETENEK SINAV SEÇİMİ

3: YÜKSEK PERFORMANS


* KALİTELİ ANTRENMAN
* ANTRENMAN SÜREKLİLİĞİ
* BRANŞ YETENEĞİ (branşı olmayan öğrencilerimiz için atletizm ve 4 ana branşta çalışmalar yapmaktayız.)
* İYİ DİNLENME
* İYİ BESLENME

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Milli Sporcular İçin 180
Diğer Adaylar İçin 250

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Milli Sporcular İçin 180
Beden Eğitimi Öğretmenliği 265
Spor Yöneticiliği 220
Antrenörlük Eğitimi 200

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Milli Sporcular İçin 210
Spor Alan Çıkışlılar 210
Diğer Adaylar İçin 230

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Beden Eğitimi Öğretmenliği 265
Rekreasyon Bölümü 265
Egzersiz ve Spor Antrenörlük Eğitimi 220

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Beden Eğitimi Öğretmenliği 270
Antrenörlük Eğitimi 250

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Beden Eğitimi Öğretmenliği 180
Antrenörlük Eğitimi 180
Rekreasyon 180

ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUAN


Milli Sporcular İçin 180
Spor Alan Çıkışlılar 200
Diğer Adaylar İçin 250

SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUAN


Milli Sporcular İçin 150
Spor Alan Çıkışlılar 150
Diğer Adaylar İçin 180

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUAN


Milli Sporcular: Öğretmenlik 220 diğer bölümler 150
Spor Alan Çıkışlılar: Öğretmenlik 220 diğer bölümler 150
Diğer Adaylar İçin: Öğretmenlik 220 diğer bölümler 160

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SPOR AKADEMİSİ TABAN PUANI


Milli Sporcular İçin 150
Spor Alan Çıkışlılar 150
Öğretmenlik: 250
Antrenörlük:200
Spor yönetimi:225
Spor branşınızda kulübünüzde ya da bireysel olarak katıldığınız maçlar, yarıştığınız resmi müsabakalar ve aldığınız başarılarınızdır. Üniversiteler, genel olarak son 5 yılda katıldığınız resmi maç veya müsabakaları kabul etmektedirler.
Son 5 yılda en az 5 resmi maç yada müsabaka istenmektedir.
(Spor özgeçmişinizi branşınızın federasyonuna başvurup alabilirsiniz.)
İlk olarak her üniversite Spor Özgeçmiş Puanı istememektedir.
Spor özgeçmişi olmayan bir öğrencinin, özgeçmiş puanı isteyen bir üniversitenin özel yetenek sınavında kazanma şansı diğer üniversitelere oranla çok daha düşüktür. BESYO özel yetenek sınavlarının ortama%50’si YGS ve OBP puanı olarak değerlendirilmektedir.
Geri kalan  %50’si de ÖZEL YETENEK SINAVI olarak değerlendirilmektedir.
%50 Etkili olan Özel Yetenek Sınavının %10 -20’si de SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANI olarak değerlendirilmektedir.
Besyo Özel Yetenek Sınavlarında Spor Özgeçmiş Puanlarının etkisi her üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.
Bazı üniversitelerde %50 olan yetenek puanının %10-30 arası özgeçmiş puanı olarak değerlendirilip geriye kalan puanlarda yetenek testlerinden verilmektedir.
Ör: %33 TYT -%17 OBP -%30 Performans Testleri(Koordinasyon-Koşu) -%20 Spor Özgeçmiş Puanı
ATP Besyo Hazırlık Kursu olarak öğrencilerimizin OBP ve TYT ham puanlarını, varsa SPOR ÖZGEÇMİŞ PUANLARINI ve BRANŞLARINDA ne kadar iyi olduklarını değerlendirmeye alarak, başarılı olacakları üniversitelerin sınavlarını seçip Besyo Özel Yetenek Sınavlarına bire bir bir şekilde hazırlamaktayız.
Evet, kazanabilirsiniz; Çünkü üniversitelerin BESYO Bölümleri yalnızca performansınıza göre öğrenci alımı yapmıyor.
TYT  puanınız, AOB puanınız ve Özel Yetenek Sınavlarında uygulanan testlerde gösterdiğiniz başarıya göre sıralama yapılmaktadır.
Bu sıralamada %33 TYT %17 OPB  puanın etkili olduğunu unutmayalım.
Yani %50 Puan %50 de Performansınız değerlendirilmektedir.
Bu nedenle BESYO Bölümlerini üst düzey sporcu olmadan da kazanabilirsiniz. Önemli olan: TYT Puanı-OBP Puanızın yanı sıra Yetenek sınavlarındaki testleri profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde düzenli, disiplinli bir şekilde çalışarak  Besyo Özel Yetenek Sınavlarına hazır hale gelmenizdir.
ATP SPOR AKADEMİSİ HAZIRLIK KURSU Olarak Kişiye özel antrenman programlarımız ve YGS-OBP Puanlarınızın değerlendirilmesi sonucu kapasitenize ve yeteneklerinize en uygun üniversitelerin Özel Yetenek Sınavlarına hazırlamaktayız.
BAŞARI BİR TERCİHTİR.
BİZİMLE SİZ DE KAZANACAKSINIZ